Duan Le

Duan Le

19 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

0 bài viết

3 câu hỏi

0 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:39

Hoạt Động Gần Đây
Duan Le thêm một nhận xét   3 tháng trước

Cài đặt biến môi trường trên Windows

Bạn thử sử dụng set command: http://www.codehub.vn/Lay-Ra-Gia-Tri-Bien-Moi-Truong-Tren-Windows. ...
Duan Le thêm một câu hỏi   4 tháng trước

Tạo random string trong PHP

Hi all, Mọi người cho mình hỏi trong PHP làm cách nào để có thể tạo ra một chuỗi string random? Mình có biết hàm rand() nhưng hàm này trả về số random trong khi...
PHP
Duan Le thêm một câu hỏi   7 tháng trước

Bị lỗi "php is not recognized as an" khi cài đặt composer

Em đang sử dụng Windows 7 khi cài đặt composer thì gặp phải lỗi php is not recognized as an intern command Trên máy tính em đã có cài PHP (lúc trước cài XAMPP) theo...
Duan Le thêm một câu hỏi   7 tháng trước

PHP: Kiểm tra kết nối tới database

Trong đoạn code của chương trình em kết nối với database sử dụng hàm mysqli_connect thấy có đoạn code sau: $link = mysqli_connect("localhost", "redprope_user", "xxx", "bds1_db"); $query = "SELECT * FROM properties ORDER BY id...