Nguyễn Duy Tuấn

Nguyễn Duy Tuấn

881 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

26 bài viết

1 câu hỏi

22 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây
Nguyễn Duy Tuấn thêm một bài viết vào hướng dẫn PHP Cơ Bản   11 giờ trước

Giới Thiệu

PHP (viết tắt của cụm từ Personal Home Page) là ngôn ngữ lập trình kịch bản (scripting language) mã nguồn mở được dùng phổ biến để ra tạo các ứng dụng web chạy trên máy...
Nguyễn Duy Tuấn thêm một bài viết vào hướng dẫn Phát Triển Ứng Dụng iOS với Swift   12 giờ trước

Outline View

Khung outline view trong Xcode giúp chúng ta biết được các thành phần giao diện chúng ta thêm vào được sắp xếp như thế nào trên scene. Để hiển thị khung outline view bạn nhấp...
Nguyễn Duy Tuấn thêm một bài viết vào hướng dẫn Laravel 4 Routing   13 giờ trước

Routing Cơ Bản

Khi nhận được một URL request của người dùng gửi tới, Laravel sẽ phân tích địa chỉ URL để quyết định request này cần được xử lý tiếp như thế nào. Quá trình trên được...
Nguyễn Duy Tuấn thêm một bài viết vào hướng dẫn Objective-C Cơ Bản   13 giờ trước

Cấu Trúc Điều Khiển

Cấu trúc điều khiển dùng để kiểm soát việc thực thi của một hoặc một nhóm các câu lệnh dựa trên một hoặc một vài điều kiện cho trước. Trong bài học này chúng ta...
Nguyễn Duy Tuấn thêm một bài viết vào hướng dẫn HTML Cho Người Mới Bắt Đầu   1 ngày trước

Phần Tử

Phần tử bao gồm thẻ mở, thẻ đóng và toàn bộ những gì bắt đầu từ thẻ mở cho tới thẻ đóng. Như trong ví dụ trên thì phần tử html gồm có thẻ mở...

Tổ Chức Code, Build và Bundle

Trong bài học này chúng ta sẽ tổ chức lại source code trong ứng dụng. Đối với các ứng dụng nhỏ thì công việc này không tạo ra nhiều sự khác biệt, tuy nhiên với...
Nguyễn Duy Tuấn thêm một trả lời   2 ngày trước

Bị lỗi: Port 3000 is already in use khi chạy Node

Lỗi này có nghĩa là cổng 300 đang được sử dụng. Bạn kiểm tra xem có đang chạy HTTP server nào khác ngoài NodeJS trên cùng cổng này không. ...
Nguyễn Duy Tuấn thêm một bài viết vào hướng dẫn Javascrip Cơ Bản 2   2 ngày trước

Vòng Lặp

Vòng lặp được sử dụng nhằm thực hiện một (một số) nhiệm vụ lặp đi lặp lại nhiếu lần. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu các vòng lặp được sử dụng trong Javascript. ...
Nguyễn Duy Tuấn thêm một bài viết vào hướng dẫn HTML Cho Người Bắt Đầu   2 ngày trước

Danh Sách

HTML hỗ trợ việc đánh dấu một danh sách thông qua một trong 2 thẻ là ul và ol. Thẻ ul dùng để đánh dấu các danh sách mà không yêu cầu phải phân biệt...
Nguyễn Duy Tuấn thêm một bài viết vào hướng dẫn JavaScript Cơ Bản   2 ngày trước

Giới Thiệu

Javascript là ngôn ngữ lập trình được dùng phổ biến trong việc tạo các hiệu ứng vào trang web. Tương tự như HTML và CSS, mã lệnh Javascript có thể được chạy bởi các trình...