Nguyen Thuy Trang

Nguyen Thuy Trang

28 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

0 bài viết

1 câu hỏi

0 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:43

Hoạt Động Gần Đây
Nguyen Thuy Trang thêm một câu hỏi   2 tuần trước

Ngôn ngữ lập trình nào thích hợp làm ứng dụng Internet of Things?

Mọi người cho em hỏi để làm các ứng dụng Internet of Thing thì nên chọn ngôn ngữ lập trình...