Lập Trình Lập Trình

Ở bài học trước chúng ta đã hoàn tất việc tạo một trang để người dùng có thể tạo bài viết. Việc tiếp theo chúng ta cần làm là tạo một tập tin PHP save.php để xử lý việc lưu bài viết trên MySQL database.

Kết Nối Với Database

Trên editor bạn tạo một tập tin PHP mới với nội dung như sau (thay root_password bằng mật khẩu của người dùng root trên máy tính của bạn):

<?php
$connection = mysqli_connect("127.0.0.1", "root", "root_password", "blog");

if (!$connection) {
    echo "Lỗi kết nối tới MySQL: "...
Java Java

Khi làm việc với Spring framework em thấy hai loại annotation là @Inject@Autowired khá tương tự nhau và không phân biệt được hai loại annotation này khác nhau như thế nào.

Bác nào biết giải thích giùm em sự khác biệt giữa hai annotation này và khi nào thì nên sử dụng @Inject khi nào nên sử dụng @Autowired?

Linux Linux

Mình đã tìm hiểu trên internet nhưng vẫn chưa hiểu khái niệm cron job là gì? Có ai có thể giúp mình giải thích thuật ngữ này theo một cách đơn giản nhất được không?

Xin cảm ơn!

Vim Vim

Vim làm chương trình hiệu chỉnh văn bản (text edit) miễn phí và có thể được cài đặt một cách dễ dàng trên hầu hết các distro khác nhau của Linux như MacOS, Ubuntu, Mint... Vim được đánh giá là một trong những text editor mạnh mẽ nhất trong số các text editor hiện có trong thế giới của hệ điều hành Linux.

Mở File

Để mở file sử dụng Vim trên terminal gõ câu lệnh:

$ vim test.txt

Khi bạn gõ câu lệnh trên, vim sẽ tạo một file .test.swp trong thư mục mà bạn đang mở trên termial. File này gọi là file...