26 câu hỏi phỏng vấn React.js và Redux

Lê Trung

Bài viết liệt kê ra 26 câu hỏi phỏng vấn thường gặp dành cho các lập trình viên frontend làm về Rêact.js và Redux. Trong đó có cả các câu hỏi dễ mà chắc chắn hầu như tất cả những ai tìm hiểu về React.js đều trả lời được như React.js là gì, Flux là gì... cho tới những câu hỏi khó hơn một chút như phân biệt element và component trong React.

Chỉnh sửa
Thêm bình luận
Huỷ

Thêm Phản Hồi

Thảo Luận Liên Quan

Câu Hỏi Nổi Bật