Em đang phân vân hai thuật ngữ này, em đọc trên mạng thì biết rằng MySQL là một cơ sở dữ liệu (database?) vậy có nghĩa là 2 thằng này là một hay nó còn khác nhau ở điểm nào? Rất cần một lời giải thích từ người đi trước.

Em cảm ơn!

Gửi Request

Để gửi một yêu cầu tới máy chủ chúng ta sử dụng hai phương thức open()send() của đối tượng XMLHttpRequest. Ví dụ như sau:

XMLHttpObj.open(method, url, async)
XMLHttpObj.send(data);

Ở trên phương thức open() có 3 tham số trong đó:

  • method: Quy định phương thức HTTP nào sẽ được sử dụng để gửi yêu cầu tới máy chủ. Các phương thức HTTP phổ biến hay sử dụng là GET, POST, PUTDELETE.
  • url: Địa chỉ URL để gửi yêu cầu tới máy chủ. Địa chỉ này có thể là tương đối hoặc tuyệt đối. Ví dụ: ...

Mảng là kiểu dữ liệu cho phép chúng ta lưu trữ nhiều giá trị trong nó bao gồm việc lưu trữ giá trị của một hoặc nhiều mảng khác.

PHP là ngôn ngữ kịch bản chạy trên máy chủ được dùng phổ biến để tạo các ứng dụng web. Được giới thiệu ra công chúng vào năm 1995 tính tới nay PHP đang là một ngôn ngữ được sử dụng hàng đầu để tạo các ứng dụng web. Rất nhiều các website nổi tiếng đã được

Khi máy chủ trả về kết quả về cho trình duyệt, chúng ta có thể sử dụng đối tượng XMLHttpRequest để lấy ra dữ liệu trả về thông qua 1 trong 2 thuộc tính sau:

  • responseText: Sử dụng thuộc tính này khi dữ liệu trả về thuộc kiểu chuỗi.
  • responseXML: Sử dụng thuộc tính này khi dữ liệu trả về thuộc kiểu XML.

Thuộc Tính responseText

Thuộc tính responseText được sử dụng khi kết quả trả về không thuộc kiểu XML. Cách sử dụng thuộc tính này khá đơn giản:

// cấu hình XMLHttpRequest
xhttp.open("GET", "/get-...
Ở phần giới thiệu bài học, bạn đã biết NodeJS được dùng để xây dựng các ứng dụng server hoặc các ứng dụng có đụng chạm tới network. Trong phần này, tôi sẽ hướng...
HTTP Server

NodeJS là một nền tảng mã nguồn mở được viết bởi Ryan Dahl vào năm 2009 dựa trên Javascript engine V8 của Google. Về bản chất NodeJS là Javascript. Trước khi NodeJS ra đời, Javascript chủ yếu được sử dụng để nhúng vào HTML sử dụng trên các website cho phé

JavaScript là ngôn ngữ kịch bản hướng đối tượng được sử dụng trong hầu hết các website trên thế giới hiện nay. Nó cho phép tương tác với các hành động của người...