Nếu bạn đã có những hiểu biết căn bản ngôn ngữ lập trình Objective-C và muốn tạo một ứng dụng iOS nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, khóa học này sẽ hướng dẫn bạn chi tiết các bước để bạn có thể tạo được một ứng dụng chạy trên iPhone. Trong khóa học bạn sẽ đ

Mọi người cho em hỏi có thể sử dụng ngôn ngữ lập trình C để thiết kế web không? Nếu có thì có phổ biến hay không? Em thắc mắc như vậy vì trước giờ thấy tài liệu dạy lập trình website thì chủ yếu sử dụng các ngôn ngữ như Java, ASP.NET, PHP, Ruby, Python... chứ chưa nghe thấy website nào viết bằng ngôn ngữ lập trình C bao giờ.

Hi all!
Xin nhờ các Pro giúp đỡ: M có làm theo hướng dẫn:
tạo file .htaccess với nội dung:

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /webmerchandise/

RewriteCond %{REQUEST_URI} ^system.*
RewriteRule ^(.*)$ /index.php?/$1 [L]

RewriteCond %{REQUEST_URI} ^application.*
RewriteRule ^(.*)$ /index.php?/$1 [L]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^(.*)$ index.php?/$1 [L]
</IfModule>

<IfModule !mod_rewrite.c>
ErrorDocument 404 /index.php
</...
Interface Builder là một công cụ rất hữu ích trong Xcode. Trong bài học này bạn sẽ làm quen với giao diện của nó. Khi click chuột lên file Main.storyboard, Xcod...
Interface Builder

Bài viết liệt kê ra 26 câu hỏi phỏng vấn thường gặp dành cho các lập trình viên frontend làm về Rêact.js và Redux. Trong đó có cả các câu hỏi dễ mà chắc chắn hầu như tất cả những ai tìm hiểu về React.js đều trả lời được như React.js là gì, Flux là gì... cho tới những câu hỏi khó hơn một chút như phân biệt element và component trong React.

Các bác cho em hỏi trong JavaScript có hàm nào tương tự như call_user_func của PHP không vậy?

Ví dụ em có danh sách các hàm callback sẽ được gọi như sau:

function callback1() {

}
function callback2() {

}

Sau đó ở trong hàm thứ hai call_dynamically em có một biến name_function_to_call mà giá trị của nó (có thể thay đổi) chính là tên của hàm cần gọi:

function call_dynamically() {
    var name_function_to_call;

    // gọi hàm với tên trùng với giá trị của biến "name_function_to_call" 
    // cal...

Sử dụng jQuery cho phép bạn lựa chọn phần tử HTML một cách dễ dàng thông qua Bộ Chọn (tên tiếng Anh là selector). Có rất nhiều bộ chọn khác nhau trong jQuery như bộ chọn phần tử, bộ chọn id, bộ chọn class...

Bộ Chọn Phần Tử

Bộ chọn phần tử lựa chọn phần tử HTML dựa theo tên của phần tử trong trang HTML mà bạn muốn lựa chọn. Ở ví dụ dưới đây dùng để lựa chọn phần tử button và phần tử p:

$("button").click(function () {
    $("p").css("color", "#4CAF50");
});

Mở editor

Bộ Chọn ID

Sử dụng bộ chọn ID dùng...

POSTGET là hai trong số các phương thức phổ biến sử dụng trong biểu mẫu của trang web. Tuy nhiên có không hiểm các trường hợp lập trình viện đã lúng túng không biết nên lựa chọn giữa sử dụng phương thức GET hay POST khi tạo form. Cả hai phương thức này đều có thể được sử dụng để tạo biểu mẫu tuy nhiên việc sử dụng không chính xác sẽ gây khiến tạo ra những lỗ hổng bảo mật mà các hacker có thể khai thác triệt để.

Như vậy thì câu hỏi ở đây là trong trường hợp nào nên sử dụng phương thức GET và ...