Ở bài học trước chúng ta đã tạo ra một bố cục layout HTML đóng vai trò như một khung sườn để tạo từng trang web riêng biệt. Ở bài học này chúng ta sẽ tiếp tục...
Thiết Kế Menu

Flash message là loại message được hiển thị một lần để thông báo về trạng thái của một hành động nào đó. Ví dụ như khi người dùng tạo bài viết thành công thì ở trang mà người dùng được chuyển tiếp tới theo (thường là trang hiển thị bài viết), chúng ta sẽ muốn hiển thị một thông báo cho người dùng biết về điều này. Tuy nhiên nếu người dùng refresh lại trang thì thông báo sẽ không xuất hiện.

Để tạo flash message có nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên nếu bạn sử dụng Laravel framework thì bạn có thể im...

Go (Golang) Là Gì

Ngôn ngữ Go hay còn gọi là Golang là một ngôn ngữ lập trình được phát triển tại Google vào năm 2007 bởi Robert Griesemer, Rob Pike và Ken Thompson.

Golang thuộc kiểu ngôn ngữ lập trình biên soạn compiled language, điều này có nghĩa tập tin chứa mã nguồn (source code) viết bằng Golang không thể chạy được trực tiếp bởi máy tính. Thay vào đó chúng ta cần biên soạn (compile) tập tin này sử dụng phần mềm biên soạn mã nguồn (hay compiler) để tạo ra một tập tin khác chứa mã máy. Sau đ...

Hàm addslashes() thêm vào ký tự slash / phía trước các chuỗi đặc biệt. Chuỗi trả về từ hàm này còn được gọi là chuỗi đã được thoát (escaped string).