Trang Chủ

Tổng hợp bài viết, câu hỏi, hướng dẫn và thảo luận về lập trình.

5.861 kết quả trả về

Vòng Lặp

Bài viết tạo bởi Minh Phạm trong Ruby Cơ Bản 28 December 2016

Vòng lặp dùng để sử dụng để thực thi một câu lệnh hoặc một đoạn mã lệnh lặp đi lặp lại một số lần nhất định.

Vòng L...

Phương Thức

Bài viết tạo bởi Trung Quân trong Ruby Cơ Bản 23 March 2019

Định Nghĩa Phương Thức

Phương thức trong Ruby tương tự như khái niệm hàm trong một số ngôn ngữ phổ biến khác. Phương thức giúp gộp một hay nhiều câu lệnh và ...

Phép Toán

Bài viết tạo bởi Hoàng Tùng trong Ruby Cơ Bản 26 March 2019

Cũng như các ngôn ngữ lập trình khác Ruby hỗ trợ rất nhiều phép toán khác nhau.

Phép Toán Số Học

Bạn có thể thực hiện tất cả các phép toán...

Giới Thiệu

Bài viết tạo bởi Nguyễn Duy trong Ruby Cơ Bản 26 March 2019

Ruby Là Gì

Ruby là ngôn ngữ lập trình kịch bản hướng đối tượng được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau như dùng xây dựng các ứng dụng web, desktop, quản lý máy c...

Câu Lệnh Điều Khiển

Bài viết tạo bởi Lê Trung trong Ruby Cơ Bản 26 March 2019

Cấu lệnh điều khiển được sử dụng để điều khiển luồng chạy của chương trình. Ngôn ngữ lập trình Ruby cung cấp cho chúng ta các câu lệnh điều khiển phổ biến sau đây:...