Lập Trình Lập Trình

Phương Thức .each()

Khi sử dụng bộ chọn lớp hoặc phần tử thông thường bạn sẽ nhận được nhiều hơn một phần tử trả về. Thư viện jQuery cho phép bạn lặp giữa các phần tử này một cách dễ dàng nhờ sử dụng phương thức each().

Ở ví dụ dưới đây chúng ta sử dụng bộ chọn phần tử $("p") và sau đó lặp qua từng phần tử trả về sử dụng phương thức each(). và cập nhật nội dung văn bản bên trong mỗi phần tử dựa trên vị trí của chúng trong mảng trả về:

var para= $("p");
para.each(function (index) {
    var text =...
Yum Yum

Yum Là Gì

Yum là một công cụ mạnh mẽ dùng để quản lý các software package trên các Linux distribution sử dụng RPM. Sử dụng Yum các nhà quản trị hệ thống có thể thực hiện các tác vụ như cài đặt, gỡ bỏ, cập nhật các package một cách đơn giản và thuận tiện.

Lưu ý: Một package đơn giản là một ứng dụng phần mềm tương tự như Yum. Do đó Yum còn được gọ là package manager.

Yum được phát triển bởi Redhat và là phần mềm hoàn toàn miễn phí và mặc định được cài đặt sẵn trên các hệ thống Redhat Linux. Yum là...

PHP PHP

Đây là một trong những câu hỏi khiến rất nhiều lập trình viên phải bỏ ra không ít thời gian để tìm câu trả lời cho nó. Cũng đã có rất nhiều những tài liệu trên mạng giải thích về thuật ngữ này. Tuy nhiên theo đánh giá của cá nhân tôi, phần lớn đều chưa đưa ra được những dẫn giải cụ thể, dễ hiểu và dễ tiếp cận. Để giải đáp thắc mắc này thì ở bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau giải mã thuật ngữ này.

Active Record Là Gì

Một định nghĩa theo tôi là đơn giản nhất về thuật ngữ này sẽ như sau:

Nếu đọc ...

TypeScript TypeScript

TypeScript Là Gì

TypeScript là ngôn ngữ lập trình kiểu tĩnh có mã nguồn mở và là ngôn ngữ cha (superset) của JavaScript. TypeScript là ngôn ngữ kiểu tĩnh (static typed) và hỗ trợ lập trình theo kiểu hướng đối tượng sử dụng class.

Một số đặc điểm nổi bật của TypeScript:

  • TypeScript là ngôn ngữ cha của JavaScript. Điều này có nghĩa là tất cả các tính năng của JavaScript đều có trong TypeScript. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng cú pháp của ngôn ngữ JavaScript trong TypeScript.
  • TypeScript hỗ trợ static ...
PHP PHP

Trong PHP làm cách nào để khi người dùng truy cập vào một địa chỉ URL thì ngay lập tức sẽ được chuyển tiếp một địa chỉ URL khác mà không hiển thị bất cứ nội dung nào trên trang đó?

Ví dụ như khi người dùng truy cập trang cá nhân của người dùng khác thì mà người dùng này chưa đăng nhập thì sẽ được chuyển sang trang đăng nhập?