Bài viết
Trong lập trình có những trường hợp chúng ta muốn chạy một đoạn câu code lặp đi lặp lại nhiều lần. Vòng lặp cho phép chúng ta...
Bài viết
Web server là một loại máy chủ (hay server) được dùng để xử lý các truy cập được gửi từ máy khách thông qua giao thức HTTP. C...
Bài viết
String, List và Tuple là 3 kiểu dữ liệu khác nhau trong Python tuy nhiên chúng đều được xếp chung vào kiểu dữ liệu Sequence....