Bắt đầu với Node.js

Tải Node.js

Trang web chính thức của Node.js có hướng dẫn chi tiết cách cài đặt cho bạn tại https://nodejs.org

Bắt đầu cài đặt

Khi bạn đã tải và cài đặt xong Node.js trên máy tính, hãy thử tạo một chương trình Hello World để hiển thị trên trình duyệt web.

Tạo một tệp có tên myfirst.js và thêm vào những đoạn mã sau:

var http = require('http');

http.createServer(function (req, res) {
    res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/html'});
    res.end('Hello World!');
}).listen(8080);

Lưu tệp vào máy bạn theo đường dẫn:

> C:\Users\Your Name\myfirst.js

Đoạn mã này yêu cầu máy tính xuất ra màn “Hello World!” nếu như có ai đó (ví dụ: trình duyệt web) truy cập và máy tính của bạn trên cổng 8080.

Bây giờ, bạn không cần phải hiểu đoạn mã. Nó sẽ được giải thích trên các bài viết sau.

Giao diện dòng lệnh

Node.js phải được cài đặt trong chương trình “Giao diện dòng lệnh” trên máy tính của bạn.

Cách mở giao diện dòng lệnh phụ thuộc vào Hệ điều hành. Đối với người dùng Windows, mở giao diện Start và tìm kiếm “Command Prompt”, hoặc đơn giản hơn, chỉ cần gõ “cmd” vào thanh tìm kiếm.

Điều hướng đến thư mục chứa tệp “myfirst.js”, cửa sổ giao diện dòng lệnh sẽ có dạng như sau:

> C:\Users\Your Name>_

Khởi tạo tệp Node.js

Tệp bạn vừa tạo phải được khởi tạo bởi Node.js trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào.

Bắt đầu với giao diện dòng lệnh của bạn, viết node myfirst.js và nhấn Enter.

Bây giờ, máy tính của bạn đã hoạt động như một máy chủ.

Nếu có bất kì ai truy cập vào máy tính của bạn trên cổng 8080, họ sẽ nhận được tin nhắn “Hello World!”.

Khởi động trình duyệt internet của bạn và gõ địa chỉ: http://localhost:8080

Thêm Bình Luận: