1 Câu Trả Lời

Nguyễn Duy

Lỗi này có nghĩa là cổng 300 đang được sử dụng. Bạn kiểm tra xem có đang chạy HTTP server nào khác ngoài NodeJS trên cùng cổng này không.

Thêm bình luận
Huỷ

Thêm Trả Lời

Câu Hỏi Liên Quan