Blockchain là gì?

Đức Nam

Em thấy hiện tại thuật ngữ Blockchain được nhắc tới nhiều trong cộng đồng nên cũng tò mò đi tìm hiểu thử mà đọc một số tài liệu trên mảng vẫn chưa hiểu cụ thể Blockchain là gì. Mong các bác có kinh nghiệm giải thích cho em một cách đơn giả nhất để em hiểu được cơ bản về công nghệ này là gì và tại sao nên học Blockchain (ví dụ như Blockchain sẽ giúp giải quyết vấn đề bây giờ...) trước khi bỏ thời gian ra để tìm hiểu sâu hơn.

Chỉnh sửa
Thêm bình luận
Huỷ

1 Câu Trả Lời

Dương Nguyễn

Block-chain là kiểu chuỗi-khoá đúng theo nghĩa đen của nó, nó là một hệ thống kết nối với nhau như một mạng internet, hệ thống tự bảo vệ lẫn nhau.

Thêm bình luận
Huỷ

Thêm Trả Lời

Câu Hỏi Liên Quan