Blockchain là gì?

Em thấy hiện tại thuật ngữ Blockchain được nhắc tới nhiều trong cộng đồng nên cũng tò mò đi tìm hiểu thử mà đọc một số tài liệu trên mảng vẫn chưa hiểu cụ thể Blockchain là gì. Mong các bác có kinh nghiệm giải thích cho em một cách đơn giả nhất để em hiểu được cơ bản về công nghệ này là gì và tại sao nên học Blockchain (ví dụ như Blockchain sẽ giúp giải quyết vấn đề bây giờ...) trước khi bỏ thời gian ra để tìm hiểu sâu hơn.

Được hỏi 2 tháng trước
Bình chọn bởi: Lê Anh, Hana Pham, Khánh Duy, Thuy Linh, Lê Bình, Tân Lê, Uni Moon, Hữu Hạnh, Tony Huynh, Vũ Hiển, Vũ Hoàng, Linh Vũ, Phạm Huy, Hiệp Bùi, Hani Pham, Tuấn Anh, Thành Công, Bơ Heoboo
0 Câu Trả Lời

Thêm Trả Lời