C#: Code đọc tập tin excel

Bác nào có code mẫu đọc dữ liệu từ một tập tin excel không share cho em với. Em mới học C# nên không rành lắm. Nếu có thư viện hay API thì share giúp em em tìm hiểu rồi tự viết cũng được.

Được hỏi 2 tháng trước
Bình chọn bởi: Đình Anh, Hoàng Giang, Torrest Vũ, Bao Ngoc, Minh Tran, Hoàng Giang, Linh Vũ, Khuê Kana, Hang Pham, Vũ Hiển, Hữu Hạnh, Trần Diễm, Phuong Jenny, Hằng Đỗ, Duan Le, Ngọc Nguyễn, Anh Tuấn, Truc Le, Phạm Vũ, Nguyễn Duy Tuấn, Thành Công, Hoàng Tùng, Quỳnh Anh, Thu Thủy, Phạm Huy, Hoàng Thị Diệu, Trung Quân, Trần Hoan, Khoi Tran, Phúc Lê

Thêm Trả Lời