C: Hỏi về "char **argv" trong hàm main()

Trong phần trả lời câu hỏi Lập trình C "void main()" hay "int main()" em thấy có cách viết hàm main() như sau:

int main(int argc, char **argv)

Trước giờ em chỉ gặp cách viết như sau:

int main(int argc, char* argv[])

Còn cách viết như ở trên đầu thì chưa gặp bao giờ. Mọi người cho em hỏi cách viết đầu có đúng hay không nêu đúng thì nên hiểu như thế nào?

Được hỏi 2 ngày trước
Bình chọn bởi: Huy Pro, Tân Lê, Anh Tuấn, Khoi Tran, Duc Otore, Đức Nam, Nguyễn Duy Tuấn, Hoang Anh, Hanh Nguyen, Lê Bình, Tân Late, Nam Nguyễn, Phuong Jenny, Thu Hang, Trần Diễm, Phúc Lê, Thủy Ruby, Hoàng Tùng, Hang Tran, Bảo Davis, Đức Tuấn, Lê Anh, Hani Ngoc, Roy Trịnh, Cabar Nguyen

Thêm Trả Lời