CKeditor vấn đề về thẻ HTML

Hello mọi người.

Mình có dùng CKEditor để nhập liệu. Sau đó lưu thẳng vào database và hiển thị ra thì nó hiển thị ra luôn các tag html.

Ví dụ:

<p><em><strong>abcef abcef abcef abcef </strong></em>abcef abcef abcef abcef&nbsp;</p>
<ul>
   <li>abcef</li>
   <li>abcef</li>
   <li>abcef</li>
</ul>

Mình đã thử htmlspecialcharshtmlentities lúc lưu (lúc xuất ra thì xài hàm decode tương ứng). Vẫn không được. Đổi qua version CKEditor khác vẫn không được.

Các bạn có giải pháp nào không?

Và cho mình hỏi luôn là cái output đó mình thấy k hề bị encode nó vẫn nguyên các thẻ vậy ckeditor nó đã dùng cách gì để biến các thẻ html đó thành text vậy mọi người?

Thêm Trả Lời

Nội dung tối thiểu 100 ký tự

Câu Hỏi Liên Quan