Căn Lề Tự Động

Căn lề tự động là việc trình duyệt tự động canh lề cho phần tử khi giá trị của một thuộc tính margin nào đó được gán giá trị là auto:

h1 {
    margin-left: auto;
    margin-right: auto;
    width: 200px;
    border: 1px solid red;
}

Đối với những phần tử khối (block) hoặc nội dòng - khối (inline-block) như phần tử h1, p, div... thì khi căn lề tự động cho lề trái và lề phải thì phần tử sẽ được căn giữa đều hai bên.

Lưu ý: Giá trị mặc định của các thuộc tính margin0 hay 0px.

[Căn Lề Tự Động](https://www.codehub.vn/CSS-Co-Ban/Can-Le/source-code/Can-Le-Tu-Dong)
Nội dung không được để trống
Output
Loading...