Lề trong CSS

Lề của phần tử là phần diện tích bao quanh bên ngoài đường viền phần tử.

Khai báo CSS ở đoạn code dưới đây sử dụng thuộc tính margin để căn lề cho phần tử p với lề bên trên, bên phải, bên dưới và bên trái lần lượt là 50px, 20px, 50px, 20px:

p {
    margin: 50px 20px 50px 20px;
}

Để căn lề cho phần tử thì ngoài thuộc tính margin chúng ta còn có các thuộc tính margin- để canh lề từng bên cho phàn tử. Quay lại bài học để tìm hiểu chi tiết về các thuộc tính này.

[Lề trong CSS](https://www.codehub.vn/CSS-Co-Ban/Can-Le/source-code/Le-trong-CSS)
Nội dung không được để trống
Output
Loading...