Hệ Thống Màu

Trong CSS bạn có thể biểu diễn giá trị của màu theo một trong ba kiểu hệ thống định dạng màu sắc khác nhau:

  • Hệ thống tên màu
  • Hệ thống màu RBG
  • Hệ thống Hex

Hệ Thống Tên Màu

Với kiểu này giá trị của màu có thể được biểu diễn thông qua tên màu thông thường như white, black, blue, green...

Màu Tên Màu
 Red
 Green
 Blue
 Orange
 Yellow
 Cyan
 Black

Chạy

Hệ Thống Màu RGB

Hệ thống RGB được hình thành dựa trên sự pha trộn giữa 3 màu sắc là màu đỏ (Red), màu xanh da trời (Blue) và màu xanh lá cây (Green) để tạo ra các màu còn lại. Mỗi màu trong ba màu này sẽ có thể nhận giá trị từ 0 tới 255 tùy theo độ đậm nhạt.

Màu Giá Trị RGB
  rgb(255,0,0)
  rgb(0,255,0)
  rgb(0,0,255)
  rgb(255,165,0)
  rgb(255,255,0)
  rgb(0,255,255)

Chạy

Hệ Thống Màu Hex

Hệ thống này là một biến thể của RGB, tuy nhiên thay vì sử dụng các giá trị số từ 0 tới 255 hệ thống Hex sử dụng cơ số 16 để biểu diễn các giá trị từ 0 tới 255. Các giá trị này được đặt liền nhau theo sau bới ký tự thăng #.

Màu Giá trị HEX
  #FF0000
  #00FF00
  #0000FF
  #FFA500
  #FFFF00
  #00FFFF

Chạy

Số 255 (biểu diễn trong cơ số 10) khi chuyển qua hệ cơ số 16 sẽ là ff = 16*15 + 15.

Hệ cơ số 16 bao gồm 16 số 0 tới 10 và 5 ký tự a, b, c, d, e, f. Khi đổi qua có số 10 thì a, b, c, d, e, f lần lượt có giá trị là 10, 11, 12, 13, 14 và 15.

Thêm Bình Luận