Cách viết commit message trong Git

Mọi người cho mình hỏi có quy tắc chung nào khi viết commit message trong Git hay không vậy?

Được hỏi 1 năm trước
Bình chọn bởi: Ánh Linh, Nguyễn Văn Tuấn, Duc Nguyen, Trần Anh, Nguyen Thuy Trang, Hà Anh, Ánh Thủy, Phuong Jenny, Lê Hạnh, Quang Nguyen, Vũ Văn Tân, Vũ Văn Tuấn

Không có quy tắc nào cả vì nó chỉ là 1 đoạn comment. Tuy nhiên nên:

  • comment ngắn gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa.
  • comment những việc đã làm (hoặc nội dung công việc) cho lần commit đó.
  • đề cập tới issue/ bug có liên quan tới commit đó.

Ví dụ:

issue #322017: Fixed scrollbar in home page.

Trả lời 1 năm trước

Thêm Trả Lời