Cách viết commit message trong Git

Mọi người cho mình hỏi có quy tắc chung nào khi viết commit message trong Git hay không vậy?

Được hỏi 2 năm trước
Bình chọn bởi: Ánh Linh, Nguyễn Tuấn, Duc Nguyen, Trần Anh, Nguyen Trang, Hà Anh, Ánh Thủy, Phuong Jenny, Lê Hạnh, Quang Nguyen, Vũ Tân, Vũ Tuấn
1 Câu Trả Lời

Không có quy tắc nào cả vì nó chỉ là 1 đoạn comment. Tuy nhiên nên:

  • comment ngắn gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa.
  • comment những việc đã làm (hoặc nội dung công việc) cho lần commit đó.
  • đề cập tới issue/ bug có liên quan tới commit đó.

Ví dụ:

issue #322017: Fixed scrollbar in home page.

Trả lời 2 năm trước

Thêm Trả Lời