Apache Là Gì

Apache là một phần mềm mã nguồn mở miễn phí được cài đặt trên các máy chủ web server (phần cứng) để xử lý các yêu cầu gửi tới máy chủ dưới giao thức HTTP.

Các yêu cầu gửi tới máy chủ sử dụng phương thức HTTP còn được gọi tắt là yêu cầu HTTP (hay HTTP request).

Sử dụng trình duyệt bạn có thể gửi đi một yêu cầu HTTP đơn giản bằng cách việc nhập một địa chỉ I.P (hoặc một URL chứa tên miền) và bấm Enter. Khi đó bạn đã thực hiện việc gửi đi một yêu cầu HTTP tới một máy chủ trên internet. Địa chỉ máy chủ này được xác định bởi địa chỉ I.P (hoặc URL với tên miền) mà bạn đã nhập vào.

Vì được cài đặt trên web server (phần cứng) nên Apache nhiều khi còn được gọi là web server hay HTTP server. Khi sử dụng thuật ngữ web server, chúng ta hiểu rằng người nói đang đề cập tới góc độ phần mềm.

Apache được phát triển bởi tổ chức Apache Software Foundation và hiện đang là một trong những web server được sử dụng phổ biến trên thế giới.

Nội dung không được để trống

Hướng Dẫn Liên Quan