Leaderboard ads banner

Cài Đặt XAMPP Trên Windows

Apache HTTP Server không được phát triển bản cài đặt riêng dành cho hệ điều hành Windows. Để cài đặt Apache chúng ta cần sử dụng gói phầm mền XAMPP. XAMPP là gói phần mềm được đóng gói từ các phầm mềm Apache, MySQL, PHP và Pearl.

Tải Về XAMPP

Để tải về XAMP bạn nhấp vào liên kết này. Ở trang mở ra bạn nhìn vào mục XAMPP for Windows và nhấp vào liên kết tải về phiên bản XAMPP mà bạn muốn cài đặt.

Cài Đặt XAMPP

Sau khi tải về XAMPP về máy, bạn mở thư mục chứa tập tin này và nhấp đúp chuột vào biểu tượng tập tin để bắt đầu cài đặt.

Bạn sẽ được yêu cầu chọn ngôn ngữ cài đặt. Ở đây tôi chọn ngôn ngữ là English và bấm OK.

Chọn ngôn ngữ cho XAMPP

Nếu bạn sử dụng Windows 7, bạn có thể sẽ thấy một cảnh báo về User Account Control (UAC). Bạn bấm OK để tiếp tục.

Cảnh báo trên nói rằng việc sử dụng User Account Control sẽ khiến một số tính năng của XAMPP bị hạn chế và để tránh mắc phải lỗi khi sử dụng XAMPP bạn chọn thư mục cài đặt ở một địa chỉ khác với C:\Program Files (x86) hoặc vô hiệu hoá UAC sau khi cài đặt.

Vì chúng ta sẽ chọn thư mục cài đặt XAMPP là C:\xampp nên bạn không cần vô hiệu hoá UAC.

Ở màn hình XAMPP Setup Wizard bạn bấm Next.

Màn hình Choose Components cho phép bạn chọn các thành phần (component) sẽ được cài đặt trên máy. Ở bài học này chúng ta sẽ cần cài đặt MySQL và PHP sau đó nên bạn chọn tất cả và bấm Next.

Tiếp theo bạn sẽ được hỏi vị trí thư mục cài đặt XAMPP. Trừ khi bạn muốn cài đặt ở thư mục khác với ổ địa C:\ thì bạn mới nên thay đổi phần này ngược lại bạn bấm Install.

Máy tính sẽ giải nén các tập tin của XAMPP ở thư mục cài đặt mà bạn chọn ở bước trên.

Ở màn hình Completing The XAMPP Setup Wizard sau khi kết thúc cài đặt bạn nhấp Finish.

Màn hình tiếp theo bạn nhấp Finish để xác nhận việc cài đặt đã hoàn tất.

Sau đó bạn sẽ được hỏi có muốn khởi động XAMPP Control Panel hay không. Bạn nhấp Yes.

Khởi Động XAMPP

Cửa sổ XAMPP Controll Panel cho phép bạn khởi động và dừng hoạt động của Apache HTTP Server (và cả MySQL).

Để khởi động Apache (hoặc MySQL) bạn nhấp vào nút Start nằm dưới mục Action.

Trường hợp máy tính hiển thị một cửa sổ nhỏ yêu cầu bạn có muốn cho phép chương trình xampp-control.exe tạo sự thay đổi trên máy tính. Khi đó bạn nhấp Yes để xác nhận sự cho phép.

Kiểm Tra XAMPP

Sau khi Apache và MySQL được khởi động, sử dụng trình duyệt truy cập vào địa chỉ http://localhost bạn sẽ thấy màn hình như sau:

Trang mặc định của Apache trên XAMPP

Nội dung không được để trống

Hướng Dẫn Liên Quan