Chọn host nào để chạy ứng dụng web viết bằng Ruby on Rails

Mọi người thường dùng host nào để để deploy dự án viết bằng Ruby rails? Em đang dùng host của Digital Ocean chọn gói mà nó có cho ssh và hệ thống luôn nhưng tốc độ chậm và đặc biệt là phần phần quản lý thì siêu chậm. Mọi người cho ý kiến tư vấn giúp em với.

Được hỏi 8 tháng trước
Bình chọn bởi: Quỳnh Anh, Linh Vũ, Bin Phan, Hoàng Giang, Hanh Nguyen, Duan Le, Hoàng Tùng, Đinh Quang Huy, Torrest Vũ, Thùy Dương, Khánh Duy, Hà Anh, Trần Hoan, Anh Tuấn, Nguyen Thuy Trang, Tram Anh, Trần Anh, Quang Nguyen, Thành Công, Lê Trung, Ngọc Anh, Hanh Kute, Duc Nguyen, Huyền Cano, Hằng Đỗ, Lê Huyền Trang, Yanell Bự, Phi Phạm Nhât

mình hay dùng Heroku để deploy sản phẩm, speed tạm ổn chỉ có điều phải config database qua postgresql vì nó chỉ nhận 1 loại db này

Trả lời 8 tháng trước

Thêm Trả Lời