Chọn host nào để chạy ứng dụng web viết bằng Ruby on Rails

Hang Tran

Mọi người thường dùng host nào để để deploy dự án viết bằng Ruby rails? Em đang dùng host của Digital Ocean chọn gói mà nó có cho ssh và hệ thống luôn nhưng tốc độ chậm và đặc biệt là phần phần quản lý thì siêu chậm. Mọi người cho ý kiến tư vấn giúp em với.

Chỉnh sửa
Thêm bình luận
Huỷ

1 Câu Trả Lời

Phi Nhât

mình hay dùng Heroku để deploy sản phẩm, speed tạm ổn chỉ có điều phải config database qua postgresql vì nó chỉ nhận 1 loại db này

DN V2 02 January 2019

Bày mình cách deploy đc ko bạn

DN V2 02 January 2019

Mình cứ bị lỗi mãi chỗ config database qua postgresql

Thêm bình luận
Huỷ

Thêm Trả Lời

Câu Hỏi Liên Quan