1 Câu Trả Lời

Đình Anh Đình Anh

Các phiên bản CSS hiện nay đều không hỗ trợ chọn phần tử cha. Tuy nhiên bạn có thể chọn sử dụng JavaScript.

Nếu sử dụng jQuery bạn có thể làm như sau:

$('a.active').parent();
Nội dung tối thiểu 100 ký tự

Câu Hỏi Liên Quan