1 Câu Trả Lời

Đình Anh

Các phiên bản CSS hiện nay đều không hỗ trợ chọn phần tử cha. Tuy nhiên bạn có thể chọn sử dụng JavaScript.

Nếu sử dụng jQuery bạn có thể làm như sau:

$('a.active').parent();
Thêm bình luận
Huỷ

Thêm Trả Lời

Câu Hỏi Liên Quan