Chương trình thay thế RVM

Ngoài RVM ra thì còn chương trình nào khác có thể thay thế RVM để quản lý phiên bản của Ruby trên máy?

Được hỏi 7 tháng trước
Bình chọn bởi: Duc Nguyen, Hanh Nguyen, Nguyễn Duy Tuấn, Nguyễn Văn Tuấn, Tân Late, Phuong Jenny, Tân Lê, Tony Huynh, Lê Anh, Thành Công, Khoi Tran, Phúc Lê, Lê Huyền Trang

Bạn có thể dùng rben nhé

Trả lời 7 tháng trước

Thêm Trả Lời