Chuyển tiếp sang trang khác sử dụng jQuery

Sử dụng jQuery thì nào sao để chuyển tiếp sang một trang khác vậy các bác?

Hói 10 tháng trước

Ngoài JavaScript thuần thì sử dụng jQuery bạn cũng có thể chuyển tiếp sang trang khác như sau:

$(location).attr('href', 'http://www.hoclaptrinh.org')
Trả lời 1 ngày trước

Không cần sử dụng jQuery bạn vẫn có thể thực hiện việc chuyển tiếp qua trang khác thông qua JavaScript thuần như sau:

location.href = new_url;

Thay new_url bằng địa chỉ URL mà bạn muốn chuyển tiếp tới.

Trả lời 1 ngày trước

Viết Trả Lời: