Có nên sử dụng JavaScript để viết game chạy trên smartphone?

HTML5 hỗ trợ Canvas API cho phép sử dụng JavaScript để có thể được dùng để viết các game chạy trên nền tảng mobile. Đọc trên mạng mình có thấy một số game khá phức tạp được viết bằng JavaScript sử dụng HTML5 Canvas. Tuy nhiên mình không rõ viết game bằng JavaScript hay ngôn ngữ native như Java (dành cho Android) hay Objective-C (dành cho iOS) sẽ tốt hơn?

Được hỏi 1 năm trước
Bình chọn bởi: Ánh Linh, Nguyễn Duy Tuấn, Diệu Yến, Thủy Ruby, Nguyen Duy, Hà Anh, Tuấn Anh, Hanh Kute, Nguyen Lam, Đức Nam, Tony Huynh, Duc Otore, Đinh Quang Huy, Nguyễn Văn Tuấn, Hang Tran, Vũ Hiển, Vuong Nguyen, Định Lê

Trước tiên, Java hay Objective-C là các ngôn ngữ lập trình dùng để phát triển ứng dụng trên mobile. Muốn phát triển game bạn cần sử dụng các game engine.

So sánh với các game engine hỗ trợ các ngôn ngữ native dùng để phát triển app (Java, Objective-C, Swift...) như Unity3D, Cocos2d, Cocos3d hay Unreal thì các game engine của JavaScript dành cho phát triển game (sử dụng HTML5 Canvas) còn khá mới mẻ. Do đó chắc chắn sự hỗ trợ sẽ không được tốt như các game engine kể trên.

Ngoài ra xét về performance thì các game engine như Unity3D, Cocos2D... có tốc độ xử lý tốt hơn nhiều so với các game engine hiện có của JavaScript.

Trả lời 3 ngày trước

Thêm Trả Lời