1 Câu Trả Lời

Linh Nguyễn

Khái niệm Cron Job được sử dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực và mặc dù nghe có vẻ phức tạp nhưng thuật ngữ này hoàn toàn có thể giải thích đơn giản mà ngay cả những người không thuần về kỹ thuật có thể hiểu được.

Cron Job là một công việc được thực hiện theo theo một chu kỳ xác định.

Ví dụ: một trang bán hàng thương mại điện tử muốn thực hiện việc gửi email thông báo về các sản phầm mới về hàng tuần cho các khách hàng đã đăng ký tài khoản trên website. Công việc gửi email hàng tuần như vậy được gọi là một Cron Job.

Thêm bình luận
Huỷ

Thêm Trả Lời

Câu Hỏi Liên Quan