Dereferencing pointer là gì?

Trong lúc học về ngôn ngữ lập trình C em đụng thuật ngữ dereferencing pointer nhưng không hiểu rõ lắm. Bác nào rành về C giải thích giùm em dereferencing pointer là gì với, em mới học C nên giải thích theo cách đơn giản được thì tốt. Em cảm ơn!!!

Được hỏi 6 tháng trước
Bình chọn bởi: Vũ Nhật Linh, Phúc Lê, Huy Pro, Nguyễn Duy Tuấn, Tony Huynh, Trung Quân, Hà Anh, Bảo Davis, Thủy Ruby, Truc Le, Bao Ngoc, Đức Tuấn, Tân Late, Khuê Vũ, Đồng Tuyết, Minh Tâm, Hana Pham, Anh Tuấn, Nguyễn Văn Tuấn, Hani Pham, Quang Nguyen, Linh Vũ

dereferencing pointer: truy cập vào vùng nhớ mà một con trỏ trỏ tới

Trả lời 6 tháng trước

Thêm Trả Lời