Dereferencing pointer là gì?

Trong lúc học về ngôn ngữ lập trình C em đụng thuật ngữ dereferencing pointer nhưng không hiểu rõ lắm. Bác nào rành về C giải thích giùm em dereferencing pointer là gì với, em mới học C nên giải thích theo cách đơn giản được thì tốt. Em cảm ơn!!!

Được hỏi 10 tháng trước
Bình chọn bởi: Vũ Linh, Phúc Lê, Huy Pro, Nguyễn Tuấn, Tony Huynh, Trung Quân, Hà Anh, Bảo Davis, Thủy Ruby, Truc Le, Bao Ngoc, Đức Tuấn, Tân Late, Khuê Vũ, Đồng Tuyết, Minh Tâm, Hana Pham, Anh Tuấn, Nguyễn Tuấn, Hani Pham, Quang Nguyen, Linh Vũ
1 Câu Trả Lời

dereferencing pointer: truy cập vào vùng nhớ mà một con trỏ trỏ tới

Trả lời 10 tháng trước

Thêm Trả Lời