Đổi thư mục trong SharePoint

Mình có một trang web được tạo bằng SharePoint, bây giờ mình cần đổi một thư mục từ /a sang /b thì phải làm sao?

Được hỏi 4 ngày trước
Bình chọn bởi: Hanh Nguyen, Đức Nam, Đồng Tuyết, Khoi Tran, Phạm Vũ, Trần Hoan, Ngọc Anh, Hani Ngoc, Hiệp Bùi, Thuy Linh, Le Phan
0 Câu Trả Lời

Thêm Trả Lời