Dùng C để thiết kế website được không?

Mọi người cho em hỏi có thể sử dụng ngôn ngữ lập trình C để thiết kế web không? Nếu có thì có phổ biến hay không? Em thắc mắc như vậy vì trước giờ thấy tài liệu dạy lập trình website thì chủ yếu sử dụng các ngôn ngữ như Java, ASP.NET, PHP, Ruby, Python... chứ chưa nghe thấy website nào viết bằng ngôn ngữ lập trình C bao giờ.

Được hỏi 1 năm trước
Bình chọn bởi: Hoàng Giang, Vũ Hoàng, Đức Tuấn, Bảo Davis, Duc Nguyen, Quang Nguyen, Huyền Cano, Hani Ngoc, Ánh Thủy, Vũ Tân, Thu Hang, An Thiên, Cao Long
1 Câu Trả Lời

có thể sử dụng ngôn ngữ lập trình C để thiết kế web không?

Trả lời: .

Ngôn ngữ PHP là một loại ngôn ngữ kịch bản hay high-level được viết dựa trên ngôn ngữ C. Như vậy nếu PHP làm được website thì C cũng có thể làm được.

Nếu có thì có phổ biến hay không?

Trả lời: KHÔNG.

ngôn ngữ lập trình C không cung cấp các tính năng (hàm, thư viện...) hỗ trợ trong việc làm website ví dụ như việc phân tích, xử lý dữ liệu gửi tới server, lưu trữ dữ liệu vào database, tạo Session.... Vì vậy việc xây dựng một website bằng C sẽ tốn rất nhiều công sức so với sử dụng các ngôn ngữ high-level như bạn nói Java, PHP, Ruby...

Trả lời 1 ngày trước

Thêm Trả Lời