Đường dẫn file log của Redis

Mọi người cho mình hỏi địa chỉ đường dẫn của file log của Redis là gì vậy? Mình đang sử dụng Redis trên Ubuntu.

Cảm ơn!

Được hỏi 1 năm trước
Bình Luận (1)
Nguyễn Văn Tuấn  Nguyễn Văn Tuấn đã bình luận 1 năm trước

Cái này có trong document của Redis khi hướng dẫn setup rồi mà bạn. Tìm lại trước khi hỏi chứ.

Bình chọn bởi: Thu Thủy, Anh Tuấn, Ánh Thủy, Roy Trịnh, Hani Pham, Huyền Cano, Trần Diễm, Nguyễn Duy Tuấn

Nếu bạn làm theo hướng dẫn cài đặt trên redis.io thì file log sẽ nằm ở địa chỉ:

/var/log/redis_6379.log

Trường hợp ai đó cài đặt cho bạn thì có thể chạy command sau để tìm:

$ sudo find / -type f -iname redis_$port.log

Thay $port ở câu lệnh trên bằng giá trị của cổng sử dụng chạy Redis.

Trả lời 2 ngày trước

Thêm Trả Lời