Elastic Search: Lấy về tất cả document trong một type

Các bác cho em hỏi cách để lấy về tất cả các document của một type trong một database index. Ví dụ em có một database index với tên là my_app trên đó có một type là user thì câu để lấy ra tất cả các document của type user phải làm như thế nào?

Được hỏi 2 tháng trước
Bình chọn bởi: Đăng Duy, Minh Tâm, Tân Lê, Kim Hani, Quang Nguyen, Yanell Bự, Hanh Kute, Hải Phạm, Anh Tuấn, Hoan Capy, Trung Quân, Lê Trung, Roy Trịnh, Hoàng Thị Diệu, Vũ Văn Tuấn, Phạm Vũ, Hani Pham, Ánh Linh, Diệu Yến, Hoàng Giang, Trần Diễm, Thùy Dương, Vũ Huy Hoàng, Tram Anh, Duc Otore, Lê Bình, Đinh Quang Huy, Duc Nguyen, Truc Le, Phạm Huy, Hang Pham, Hani Ngoc

Giả sử bạn đang chạy Elasticsearch ở địa chỉ localhost cổng 9200 thì câu lệnh dưới đây sẽ trả về kết quả bạn cần:

$ curl localhost:9200/my_app/user/_search

Để search toàn bộ document của tất cả các type có trong my_app:

$ curl localhost:9200/my_app/_search
Trả lời 1 ngày trước

Thêm Trả Lời