File Descriptor là gì?

Huyền Cool

Mọi người cho mình hỏi về khái niệm file descriptor là gì và nó được sử dụng như thế nào?

Chỉnh sửa
Thêm bình luận
Huỷ

Thêm Trả Lời

Câu Hỏi Liên Quan