File Descriptor là gì?

Mọi người cho mình hỏi về khái niệm file descriptor là gì và nó được sử dụng như thế nào?

Được hỏi 1 năm trước
Bình chọn bởi: Torrest Vũ, Uni Moon, Vũ Huy Hoàng, Hang Tran, Hana Pham, Quang Nguyen, Nguyễn Văn Tuấn, Hằng Đỗ, Hang Pham, Nguyễn Văn Tuấn, Vũ Văn Tuấn, Hanh Kute, Thủy Ruby, Truc Le, Thành Công, Minh Phạm, Duan Le, Giang River, Phuong Jenny, Bin Phan, Quỳnh Anh, Ngọc Anh, Hanh Nguyen, Tân Lê, Hải Phạm

Thêm Trả Lời