Fix lỗi java.io.IOException: Connection reset by peer: socket write error

App của em kết nối tới DB sử dụng JDBC nhưng khi chạy thì gặp phải lỗi này:

Caused by: java.net.SocketException: Connection reset by peer: socket write error
at java.net.SocketOutputStream.socketWrite0(Native Method)
at java.net.SocketOutputStream.socketWrite(Unknown Source)
at java.net.SocketOutputStream.write(Unknown Source)
at org.apache.coyote.http11.InternalOutputBuffer.realWriteBytes(InternalOutputBuffer.java:215)
at org.apache.tomcat.util.buf.ByteChunk.flushBuffer(ByteChunk.java:462)
at org.apache.tomcat.util.buf.ByteChunk.append(ByteChunk.java:366)
at org.apache.coyote.http11.InternalOutputBuffer$OutputStreamOutputBuffer.doWrite(InternalOutputBuffer.java:240)
at org.apache.coyote.http11.filters.ChunkedOutputFilter.doWrite(ChunkedOutputFilter.java:119)
at org.apache.coyote.http11.AbstractOutputBuffer.doWrite(AbstractOutputBuffer.java:192)
at org.apache.coyote.Response.doWrite(Response.java:504)
at org.apache.catalina.connector.OutputBuffer.realWriteBytes(OutputBuffer.java:383)
... 30 more

DB em chạy SQL Server 2016, từ hôm qua tới giờ em connect toàn bị lỗi như vậy, bác nào biết fix chỉ em với!

Được hỏi 6 tháng trước
Bình chọn bởi: Hoan Capy, Duc Otore, Linh Vũ, Đồng Tuyết, Nguyen Duy, Minh Tran, Trung Võ, Nguyen Lam, Vũ Văn Tuấn, Uni Moon, Vũ Nhật Linh, Torrest Vũ, Truc Le, Nam Nguyễn, Nguyễn Văn Tuấn, Huyền SuBy, Hani Pham, Thu Hang, Tân Late, Hani Ngoc, Phạm Vũ, Tony Huynh, Phạm Huy, Trung Quân, Hà Anh, Bơ Heoboo, Hải Phạm, Nguyễn Văn Tuấn, Ngọc Nguyễn, Roy Trịnh, Diệu Yến, Duc Nguyen

Gửi code mẫu đi bạn , bạn gửi vậy ai mà trả lời được

Trả lời 6 tháng trước
Bình chọn bởi: Nguyễn Duy Tuấn

Thêm Trả Lời