Fix lỗi java.io.IOException: Connection reset by peer: socket write error

App của em kết nối tới DB sử dụng JDBC nhưng khi chạy thì gặp phải lỗi này:

Caused by: java.net.SocketException: Connection reset by peer: socket write error
at java.net.SocketOutputStream.socketWrite0(Native Method)
at java.net.SocketOutputStream.socketWrite(Unknown Source)
at java.net.SocketOutputStream.write(Unknown Source)
at org.apache.coyote.http11.InternalOutputBuffer.realWriteBytes(InternalOutputBuffer.java:215)
at org.apache.tomcat.util.buf.ByteChunk.flushBuffer(ByteChunk.java:462)
at org.apache.tomcat.util.buf.ByteChunk.append(ByteChunk.java:366)
at org.apache.coyote.http11.InternalOutputBuffer$OutputStreamOutputBuffer.doWrite(InternalOutputBuffer.java:240)
at org.apache.coyote.http11.filters.ChunkedOutputFilter.doWrite(ChunkedOutputFilter.java:119)
at org.apache.coyote.http11.AbstractOutputBuffer.doWrite(AbstractOutputBuffer.java:192)
at org.apache.coyote.Response.doWrite(Response.java:504)
at org.apache.catalina.connector.OutputBuffer.realWriteBytes(OutputBuffer.java:383)
... 30 more

DB em chạy SQL Server 2016, từ hôm qua tới giờ em connect toàn bị lỗi như vậy, bác nào biết fix chỉ em với!

Được hỏi 5 ngày trước
Bình chọn bởi: Hoan Capy, Duc Otore, Linh Vũ, Đồng Tuyết, Nguyen Duy, Minh Tran, Trung Võ, Nguyen Lam, Vũ Văn Tuấn, Huyền Moon, Vũ Nhật Linh, Torrest Vũ, Truc Le, Nam Nguyễn, Nguyễn Văn Tuấn, Huyền SuBy, Hani Pham, Thu Hang, Tân Late, Hani Ngoc, Phạm Vũ, Tony Huynh, Phạm Huy, Trung Quân, Hà Anh, Bơ Heoboo, Hải Phạm, Nguyễn Văn Tuấn, Ngọc Nguyễn, Roy Trịnh, Diệu Yến

Thêm Trả Lời