Fix lỗi java.io.IOException: Connection reset by peer: socket write error

App của em kết nối tới DB sử dụng JDBC nhưng khi chạy thì gặp phải lỗi này:

Caused by: java.net.SocketException: Connection reset by peer: socket write error
at java.net.SocketOutputStream.socketWrite0(Native Method)
at java.net.SocketOutputStream.socketWrite(Unknown Source)
at java.net.SocketOutputStream.write(Unknown Source)
at org.apache.coyote.http11.InternalOutputBuffer.realWriteBytes(InternalOutputBuffer.java:215)
at org.apache.tomcat.util.buf.ByteChunk.flushBuffer(ByteChunk.java:462)
at org.apache.tomcat.util.buf.ByteChunk.append(ByteChunk.java:366)
at org.apache.coyote.http11.InternalOutputBuffer$OutputStreamOutputBuffer.doWrite(InternalOutputBuffer.java:240)
at org.apache.coyote.http11.filters.ChunkedOutputFilter.doWrite(ChunkedOutputFilter.java:119)
at org.apache.coyote.http11.AbstractOutputBuffer.doWrite(AbstractOutputBuffer.java:192)
at org.apache.coyote.Response.doWrite(Response.java:504)
at org.apache.catalina.connector.OutputBuffer.realWriteBytes(OutputBuffer.java:383)
... 30 more

DB em chạy SQL Server 2016, từ hôm qua tới giờ em connect toàn bị lỗi như vậy, bác nào biết fix chỉ em với!

1 Câu Trả Lời

Duc Nguyen Duc Nguyen

Gửi code mẫu đi bạn , bạn gửi vậy ai mà trả lời được

Nội dung tối thiểu 100 ký tự

Câu Hỏi Liên Quan