Giới Thiệu Ngôn Ngữ Lập Trình Python

Logo-Python

Ngôn Ngữ Lập Trình Python Là Gì?

Python là một ngôn ngữ lập trình phổ biến. Được tạo ra bởi Guido van Rossum vào năm 1991.

Ngày nay, Python được sử dụng trong các mục đích như:

 • Phát triển web (trên máy chủ).
 • Phát triển phần mềm.
 • Tính toán, khoa học.
 • Lên kịch bản cho hệ thống (system scripting).

Python Làm Được Những Gì?

 • Python khi sử dụng trên máy chủ có thể tạo ra các ứng dụng nền web (web application).
 • Python có thể chạy song song cùng các phần mềm khác để dễ phân luồng công việc.
 • Python có thể kết nối dễ dàng đến cơ sở dữ liệu, hay cả việc đọc và ghi file.
 • Với Python, việc xử lý Big Data và các phép toán phức tạp trở nên dễ dàng.
 • Dễ dàng sử dụng Python để tạo ra các sản phẩm demo một cách nhanh chóng. Hơn nữa, các công ty, hoặc lập trình viên chuyên nghiệp luôn ưu tiên sử dụng Python cho việc phát triển những sản phẩm chất lượng.

Hiện nay, với khả năng xử lý các phép toán phức tạp của mình, Python đang được sử dụng nhiều trong việc phát triển Trí Tuệ Nhân Tạo và các nghiên cứu trong lĩnh vực Machine Learning.

Tại Sao Nên Học Lập Trình Python?

 • Python hỗ trợ nhiều nền tảng khác nhau (Windows, Mac, Linux, Raspberry Pi, etc).
 • Python có cú pháp đơn giản, dễ đọc hiểu và rất gần gũi với tiếng Anh.
 • Cú pháp của Python giúp lập trình viên sử dụng ít dòng code để lập trình cùng một thuật toán hơn so với các ngôn ngữ lập trình khác.
 • Python sử dụng trình thông dịch để thực thi các dòng code. Do đó, những dòng code có thể được thực thi ngay lập tức mà không cần biên dịch toàn bộ chương trình. Như vậy giúp chúng ta kiểm tra code nhanh hơn.
 • Python cũng hỗ trợ hàm, thủ tục, hay kể cả lập trình hướng đối tượng.

Những Cần Biết Cho Người Mới Bắt Đầu Với Python

 • Phiên bảnn mới nhất của Python hiện nay là Python 3 (cụ thể là 3.7), và nó được sử dụng trong toàn bộ khóa học này. Mặt khác, dù Python 2 không còn nhận được các bản cập nhật nữa (riêng cập nhật bảo mật thì vẫn còn nhé), nó vẫn rất phổ biến trong giới lập trình ngày nay.
 • Trong bài hướng dẫn này, các đoạn code Python sẽ được viết trên text editor (ví dụ như notepad). Học viên có thể sử dụng một IDE (Integrated Development Environment | Môi Trường Phát Triển Tích Hợp) như Thonny, Pycharm, Netbeans, Eclipse. Các phầm mềm trên đều hỗ trợ tất cả những gì lập trình viên cần cho việc lập trình với Python, đặc biệt là khi phát triển những dự án lớn.

Một Số Điểm Đặc Biệt Trong Cú Pháp Của Python So Với Các Ngôn Ngữ Lập Trình Khác

 • Python được thiết kế tối ưu cho việc dễ đọc, dễ hiểu. Có nhiều điểm tương đồng với tiếng Anh và chịu ảnh hưởng từ các thuật ngữ toán học.
 • Đối với Python, việc xuống dòng rất quan trọng. Vì mỗi câu lệnh trong Python tương ứng với 1 dòng code, khác với các ngôn ngữ khác sử dụng dấu phẩy chấm hoặc dấu ngoặc để ngăn cách các câu lệnh.
 • Bên cạnh đó, quy tắt thụt đầu dòng cũng quan trọng không kém. Đối với những ngôn ngữ lập trình khác, lập trình viên sử dụng cặp dấu ngoặc nhọn để định nghĩa các khối lệnh, vòng lặp, hàm, lớp, v.v... Nhưng với Python, chúng ta sử dụng khoảng cách đầu dòng để gộp các khổi lệnh lại. Có nghĩa là những dòng code có chung khoảng cách đầu dòng sẽ được Python xem là một khối lệnh.

So Sánh Python và Các Ngôn Ngữ Lập Trình Khác

Bạn hãy xem ví dụ so sánh đơn giản dưới đây để có cái nhìn tổng quan hơn về sự khác nhau trong cú pháp của Python với các tiền bối.

So sánh cú pháp Python và ngôn ngữ khác

Thêm Phản Hồi

Bài Viết Liên Quan