Giới Thiệu Về Android SDK

Hiểu và sử dụng thành thạo Android SDK là một phần bắt buộc cho bất cứ ai muốn trở thành một lập trình viên Android chuyên nghiệp. Tin vui là việc này không quá khó và với chỉ với 1 giờ bạn có thể bắt đầu tạo ra một ứng dụng Android cơ bản.

Trong bài hướng dẫn này bạn sẽ tìm hiểu về mọi thứ cần thiết để có thể bắt đầu xây dựng một ứng dụng trên Android. Trong đó, bạn sẽ được giới thiệu về bộ phát triển phần mềm trên Android (Software Development Kit hay SDK), hiểu và cài đặt Java Development Kit. Cài đặt, thiết lập và sử dụng Android Studio.

Cuối cùng bạn sẽ tạo một ứng dụng cơ bản trên Android sử dụng Android Studio.

Nội dung không được để trống

Hướng Dẫn Liên Quan