Cài Đặt JDK

Thông thường các phiên bản của Windows đã có sẵn Java Runtime environment (hay JRE) cài trên máy tính cá nhân. Tuy nhiên bạn vẫn cần cài thêm bộ Java Development Kit hay JDK. Vì vậy, trước khi cài đặt Android SDK chúng ta cần cài đặt Java Development Kit.

Sự khác biệt giữa JRE và JDK là JRE dùng để chạy các chương trình viết bằng Java còn JDK dùng chủ yếu cho các lập trình viên nó bao gồm các tool hỗ trợ việc debug, compile.. ứng dụng.

Cài đặt Java Development Kit

Xác định phiên bản Windows 64 hay 32 bit

Để xác định xem phiên bản Windows của bạn là 64 hay 32 bit bạn vô phần Control Panel -> System and Security. Trong ô tìm kiếm, nhập vào chữ system và sau khi tìm kiếm bạn sẽ thấy mục system hiện lên. Click vào đó và bạn sẽ thấy thông tin hiển thị, máy của tôi hiển thị như sau:

enter image description here

Sau khi đã xác định được phiên bản Windows của bạn là 32 hay 64 bits. Bạn có thể tiến hành download Java Development Kit bằng cách truy cập đường link sau:

Download JDK

Tiếp theo bạn chọn phiên bản JDK tương thích với máy tính bạn.

Download JDK

Chú ý: Bạn có thể sẽ cần tạo một tài khoản trên Oracle để có thể tải về.

Cuối cùng sau khi download xong bạn có thể bắt đầu tiến hành cài đặt. Quá trình cài đặt khá đơn giản, phần này bạn có thể tự hoàn tất và tôi sẽ không đi vào chi tiết.

Nội dung không được để trống

Hướng Dẫn Liên Quan