Tạo Một Dự Án Android

Một dự án Android bao gồm tất cả các file hình thành nên source code của một ứng dụng Android. Bài học này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo một dự án Android sử dụng Android Studio.

Để tạo một dự án Android với Android Studio, làm theo các bước sau:

Bước 1: Trở về màn hình Welcome và chon Start a new android project như hình dưới đây:

Tạo dự án Android

Bước 2: Cấu hình dự án của bạn sau đó bấm next, bạn có thể tham khảo cấu sau:

Cấu hình dự án

Bước 3: Trong phần Select the form factors your app will run on, bấm chọn Phone and Tablet.

Bược 4: Trong phần Minimum SDK, bấm để hiện thị danh sách và chọn API 8: Android 2.2 (Froyo).
Minimum SDK dùng để xác định những phiên bản Android nào được hỗ trợ trong ứng dụng của bạn và được thể hiện thông qua cấp độ API (API 8). Để ứng dụng của bạn chạy được trên nhiều loại thiết bị khác nhau bạn nên chọn phiên bản Android thấp nhất có thể.

Bước 5: Để các tùy chọn khác trống như mặc định (TV, Wear, and Glass) và bấm Next

Bước 6: Trong phần Add an activity to <template> bấm chọn Blank Activity và click Next.

Bước 7: Trong phần Customize the Activity để các tùy chọn Activity Name, Layout Name, TitleMenu Resource Name như mặc định và bấm Next.

Bước 8: Bấm chọn Finish để tạo dự án (quá trình này sẽ có thể kéo dài một thời gian tùy vào tốc độ xử lý của máy tính bạn đang sử dụng).

Sau khi kết thúc bước này, bạn đã tạo ra cho mình một dự án Android đầu tiên. Trong phần tới, chúng ta sẽ tìm hiểu cấu trúc dự án Android này.

Nội dung không được để trống

Hướng Dẫn Liên Quan