Giới Thiệu về Node.js

Node.js Là Gì?

 • Node.js là một môi trường máy chủ với mã nguồn mở
 • Node.js hoàn toàn miễn phí
 • Node.js chạy trên nhiều nền tảng khác nhau (Windows, Linux, Unix, MacOS X, v.v..)
 • Node.js sử dụng JavaScript trên máy chủ

Tại Sao Sử Dụng Node.js?

Node.js sử dụng lập trình bất đồng bộ

Nhiệm vụ chung của máy chủ web là mở tệp trên máy chủ và hiển thị nội dung cho người dùng.

Đây là cách mà PHP và ASP xử lý khi có một yêu cầu mở tệp:

 1. Gửi tác vụ đến hệ thống tệp của máy tính.
 2. Chờ hệ thống mở và đọc tệp.
 3. Gửi nội dung cho người dung.
 4. Chuẩn bị xử lý yêu cầu tiếp theo.

Còn Đây là cách mà Node.js xử lý khi có một yêu cầu mở tệp:

 1. Gửi tác vụ đến hệ thống tệp của máy tính.
 2. Chuẩn bị xử lý yêu cầu tiếp theo.
 3. Khi hệ thống đã mở và đọc tệp, máy chủ sẽ gửi nội dung cho người dùng.

Node.js không chờ đợi mà sẽ đi thẳng đến yêu cầu tiếp theo.

Node.js chạy đơn luồng, non-blocking, lập trình bất đồng bộ và sử dụng hiệu quả bộ nhớ.

Node.js Có Thể Làm Gì?

 • Node.js có thể tạo trang web động
 • Node.js có thể tạo, mở, đọc, viết, xóa và đóng tệp trên máy chủ
 • Node.js có thể thu thập form data
 • Node.js có thể thêm, xóa, chỉnh sửa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu của bạn

Tệp Node.js Là Gì?

 • Tệp Node.js chứa các tác vụ sẽ được thực thi trong các sự kiện nhất định
 • Một ví dụ điển hình là khi có ai đó đang truy cập vào một cổng trên máy chủ
 • Tệp Node.js phải được cài đặt trên máy chủ trước khi có bất kì tác vụ nào
 • Tệp Node.js có đuôi “.js”
Nội dung không được để trống

Bài Viết Liên Quan