Git: Lỗi pull code bị gián đoạn khi chưa kết thúc

Được hỏi 1 năm trước

Dùng Git trên terminal em chạy câu lệnh dưới đây để kéo code về từ dự án:

git pull origin master

Thì em gặp phải trường hợp cứ được khoảng 8% là bị dừng lại không kéo tiếp được nữa. Các bác có thể xem hình ở phía dưới đây:

Git pull bị gián đoạn

Sau đó em huỷ và kéo code lại vài lần dùng câu lệnh như trên nhưng vẫn bị lỗi này. Tiếp theo em chạy câu lệnh git fetchthì cũng gặp lỗi này.

Máy em kết nối internet ổn định bình thường, em không hiểu nguyên nhân lỗi trên là do đâu và làm thế nào để fix được nó vậy các bác?

Bình chọn bởi: Uni Moon, Đức Nam, Ngô Hải, Nguyen Duy, Huyền Cano, Kim Hani, Phuong Jenny, Hanh Kute, Lê Bình, Huyền SuBy, Nguyễn Đạt, Bao Ngoc, Trung Quân, Hà Anh, Minh Tâm, Thuy Linh, Hoang Anh, Trần Hoan, Vũ Tuấn, Nguyễn Tuấn, Hoàng Giang, Linh Vũ, Hana Pham, Hang Tran
1 Câu Trả Lời

Bạn chạy:

git fetch -v

Sẽ hiển thị ra chi tiết từng bước Git thực hiện khi pull một repo và thông báo lỗi tương ứng gặp phải.

Trả lời 3 ngày trước