Giới Thiệu Về HTML

HTML Là Gì

HTML là từ viết tắt của Hyper Text Markup Language dịch sang tiếng Việt là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản. Bây giờ hãy tìm hiểu xem ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản là gì nhé.

Tất Cả Bắt Đầu Với Văn Bản

Chắc hẳn tất cả chúng ta đều đã quá quen thuộc với các văn bản thông thường và bạn cũng không phải là ngoại lệ. Rất tốt! Nếu vậy siêu văn bản là gì?

Siêu Văn Bản

Siêu văn bản là sự mở rộng của văn bản thông thường trong đó nó cho phép người dùng có thể liên kết giữa các văn bản với nhau thông qua liên kết (hay còn gọi là link).

Để dễ hình dung chúng ta hãy tìm hiểu một ví dụ thực tế. Bạn đã bao giờ đọc một trang wikipedia chưa? Tất nhiên là có rồi. Rất tốt! Thế bạn có để ý một trang wikipedia bao gồm rất nhiều lên kết tới những trang khác không. Yes, có thấy. Rất tốt. Như vậy là bạn đã từng đọc một siêu văn bản rồi đó.

Như vậy thì siêu văn bản đều ở trên internet. Ồ không, không nhất thiết đâu bạn. Bạn đã đọc một cuốn sách dưới dạng pdf? Bạn có thấy phần mục lục bao gồm tiêu đề của các chương khác nhau và khi click vào bạn sẽ được chuyển tới phần chưa nội dung chương đó. Trong trường hợp này, cuốn ebook này cũng được coi là một dạng siêu văn bản.

Thể Còn Ngôn Ngữ Đánh Dấu Dùng Làm Gì?

Quay lại ví dụ về cuốn sách, bạn sẽ thấy có những phần khác nhau trong đó. Tiêu đề dùng để tóm tắt nội dung của chương, mỗi một chương lại được chia ra thành nhiều phần khác nhau và để tóm tắt các phần này người ta dùng các đề mục nhỏ. Trong phần nội dung bạn lại gặp các đoạn chữ im đậm, im nghiêng khác nhau. Để đánh dấu được sự khác biệt này trong một văn bản người ta dùng các thẻ. Ví dụ để thể hiện một tiêu đề người ta dùng thẻ h1 như sau:

<html>
<head>
    <title>Đây Là Một Tiêu Đề</title>
</head>
<body>
    <h1>Đây Là Một Tiêu Đề</h1>
</body>
</html>

Chạy

Trong chương tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về các thẻ.

Như vậy bạn đã tìm hiểu về HTML, trong phần tiếp theo chúng ta sẽ xem xem để học được HTML thì cần những gì.

HTML
Thêm Bình Luận: