Ví Dụ Về Thẻ <h1>

Thẻ <h1> là một loại thẻ đề mục được sử dụng phổ biến.

<h1>Đề mục sử dụng thẻ h1</h1>

Thẻ <h1> được sử dụng cho các đề mục lớn trên trang. Các đề mục nhỏ hơn nên được đánh dấu bằng các thẻ đề mục khác như <h2>, <h3>...<h6>.

[Ví Dụ Về Thẻ <h1>](https://www.codehub.vn/doan-ma/Vi-Du-Ve-The-h1)
Nội dung không được để trống

Đoạn Mã Liên Quan

Output
Loading...