Hàm trong PHP

PHP cung cấp hơn 1.000 hàm sẵn có và chúng thực sự giúp cho lập trình viên thực hiện các công việc phức tạp một cách đơn giản và hiệu quả.

Tuy nhiên bạn cũng không cần phải lo lắng khi nghĩ rằng mình cần phải biết hết 1.000 hàm này. Việc này cũng không cần thiết vì khi lập trình chúng ta cũng chỉ cần tới một số hàm thông dụng. Và việc bạn cần làm đó là nắm vững các hàm thông dụng trong PHP.

Hướng dẫn này bao gồm các bài viết về cách sử dụng các hàm trong PHP được sử dụng phổ biến khi lập trình và trong mỗi bài viết sẽ có các ví dụ với source code minh hoạ kèm theo.

Thêm Phản Hồi

Hướng Dẫn Liên Quan

 • PHP Object Oriented Programming

  Đối với nhiều người lập trình PHP, lập trình hướng đối tượng là một khái niệm mang tính phức tạp, tr...
 • PHP Cơ Bản

  PHP là ngôn ngữ kịch bản chạy trên máy chủ được dùng phổ biến để tạo các ứng dụng web. Được giới thi...
 • Tài Liệu Học PHP

  Tài liệu tổng hợp bao gồm các bài hướng dẫn học lập trình với ngôn ngữ PHP hỗ trợ các phiên bản mới...
 • Lập Trình PHP và MySQL Cơ Bản

  Bài hướng dẫn này sẽ giúp các bạn tìm hiểu cách sử dụng PHP để: - Kết nối với database MySQL -...
 • Git Cơ Bản

  Hướng dẫn này sẽ giúp các bạn tìm hiểu về các chức năng cơ bản của Git, phần mềm hàng đầu trong quản...
 • Học HTML

  Với HTML bạn có thể tạo một website cho chính mình. Trong bài hướng dẫn này bạn sẽ được học về HT...
 • ES6 Cơ Bản

  Ra đời từ sau *cuộc chiến trình duyệt* giữa các công ty công nghệ phát triển trình duyệt như Microso...