6

[Help] Vấn đề về phân trang

Được hỏi 10 tháng trước  |  chỉnh sửa

Em gặp một trường hợp mà chưa nghĩ được cách nào hợp lý.

Em đang làm một trang data table với dữ liệu khá lớn. Nếu kéo hết toàn bộ record về phía client để phân trang thì khá nặng dẫn đến tốc độ tải trang cực chậm. Còn nếu phân từng trang một thì tốc độ load trang tốt nhưng lại gặp vấn đề như không thể sum được giá trị trên một cột của tất cả các record lây từ database, lúc seaarch cũng không biết chính xác kết quả trả vền ở trang nào... Có bác nào từng gặp vấn đề tương tự đưa ra cách giải quyết giúp em với.

Em xin cảm ơn!

Trả Lời Cho Câu Hỏi