Học HTML

Với HTML bạn có thể tạo một website cho chính mình.

Trong bài hướng dẫn này bạn sẽ được học về HTML để tạo một website đầu tiên.

HTML rất dễ để học: HTML là một trong những ngôn ngữ dễ học nhất. Bạn sẽ không tốn quá nhiều thời gian để học HTML và tôi tin rằng bạn sẽ thích nó.

Thực Hành Ngay Khi Học

Ở mỗi bài học đều kèm theo các ví dụ sinh động kèm theo.

Các ví dụ này đi kèm theo mã code HTML mà bạn có thể chỉnh sửa, chạy trực tiếp và xem kết quả.

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Tiêu đề trang</title>
  </head>
<body>
  <h1>Đây là một đề mục.</h1>
  <p>Đây là một dòng văn bản thông thường.</p>
</body>
</html>

Chạy Code

Hỏi Đáp và Phản Hồi về Nội Dung

Có hàng trăm ví dụ ở trong khoá học này và nếu bạn không tìm thấy ví dụ cho một phần nào đó hãy liên hệ chúng tôi bằng cách đặt câu hỏi.

Tương tự bạn cũng có thể gửi phản hồi về nội dung nếu như bạn thấy một số phần cần phải chỉnh sửa hoặc muốn tìm trả lời cho một câu hỏi nào đó liên quan tới nội dung bài học.

Danh Sách Bài Học

HTML là viết tắt của cụm từ Hyper Text Markup Language, dịch sang tiếng Việt là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản: HTML mô tả cấu trúc của một trang web (web page) sử dụng các thẻ đánh dấu. Mỗi thẻ HTML được dùng để đánh dấu những nội dung khác nhau.

Bạn có thể chạy và chỉnh sửa mã HTML trực tiếp trên trang ở các đoạn code ví dụ được cung cấp sẵn trong mỗi bài học.

Tuy nhiê...

Trong bài học bạn sẽ được tìm hiểu về cấu trúc trang HTML và lướt qua một số thẻ phổ biến trong HTML. Đừng lo nếu như bạn chưa thể hiểu rõ về công dụng của các thẻ v...

Thẻ HTML

Thẻ HTML được dùng để đánh dấu các nội dung trên trang. Mỗi loại thẻ khác nhau sẽ được dùng để đánh dấu các loại nội dung khác nhau....

Phần Tử HTML

Phần tử HTML (hay HTML Element) bao gồm thẻ mở, thẻ đóng và toàn bộ nội dung giữa hai thẻ này.

Ví dụ với đoạn mã HTML sử dụ...

Thuộc Tính Là Gì

Thuộc tính giúp cung cấp thông tin thêm cho phần tử. Mỗi phần tử HTML có thể có một hoặc nhiều thuộc tính khác nhau....

Trong HTML có tất cả sáu thẻ đề mục từ <h1> cho tới <h6>. Chúng ta thường sử dụng thẻ <h1> đánh dấu các đề mục quan trọng nhất và các thẻ còn lại từ <h2> tới <h6> cho các đề mục ít quan trọng hơn.

Thẻ <p> trong HTML được sử dụng để đánh dấu đoạn văn bản.

Thuộc tính style được sử dụng để áp dụng kiểu (style) hiển thị cho phần tử.

<h1 style="color: red;">Đây Là Một Đề Mục</h1>
<p style="color...

HTML sử dụng thẻ <strong> và <em> để định dạng chữ viết theo kiểu in đậm và in nghiêng. Ngoài ra còn có các thẻ khác như <del>, <small> <sub>, <sup>... mà chúng ta sẽ tìm hiểu ở các phần tiếp theo dưới đây.

Comment được dùng để tạo các chú thích trong source code HTML. Khi hiển thị trang web trên trình duyệt thì nội dung comment sẽ không được hiển thị.

Màu sắc trong HTML được biểu diễn theo hai cách khác nhau: Sử dụng màu theo tên: red, black, blue, orange... hoặc sử dụng màu theo giá trị kiểu RGB (red-green-blue), HEX hoặc HSL.

CSS là viết tắt của cum từ Cascading Style Sheets dùng để tạo kiểu (trang trí) cho trang web. Mã CSS có thể được chèn vào trang theo 3 cách khác nhau: Inline, Internal và External.

Link HTML có thể tham chiếu tới trang web trên cùng một website hoặc nằm ở một website khác. Link HTML là hyperlink, điều này có nghĩa rằng người dùng có thể click (hoặc tab nếu trên thiết bị điện thoại) lên liên kết để đi tới trang đích.

Để tạo hình ảnh trong HTML chúng ta sử dụng thẻ img. Cú pháp để tạo hình ảnh với thẻ img như sau: <img src="image_url" alt="alt_text" title="title_text" width="..." height="...">

Trong HTML thẻ <table> được sử dụng để đánh dấu một bảng. Thẻ <table> được sử dụng kết hợp cùng các thẻ khác như <thead>, <tbody>, <tr> và <td> để tạo thành các phần nội dung cụ thể của bảng.

HTML hỗ trợ 3 kiểu danh sách bao gồm danh sách có thứ tự (sử dụng thẻ ul), danh sách không thứ tự (sử dụng thẻ ul) và danh sách mô tả (sử dụng thẻ dl).

Thuộc tính ID được dùng để gán một giá trị duy nhất (ID) cho phần tử trên trang, giá trị này được dùng để phân biệt các phần tử khác nhau trên trang.

Thuộc tính Class được dùng để gán một hoặc nhiều giá trị Class khác nhau cho phần tử trên trang, cùng một giá trị class có thể được gán cho nhiều phần tử khác nhau trên trang.

Tài Liệu Miễn Phí

0 đồng
 • Học miễn phí
 • Tải về source code
 • Hỗ trợ trả lời câu hỏi
Bắt Đầu Học