Học HTML

Với HTML bạn có thể tạo một website cho chính mình.

Trong bài hướng dẫn này bạn sẽ được học về HTML để tạo một website đầu tiên.

HTML rất dễ để học: HTML là một trong những ngôn ngữ dễ học nhất. Bạn sẽ không tốn quá nhiều thời gian để học HTML và tôi tin rằng bạn sẽ thích nó.

Thực Hành Ngay Khi Học

Ở mỗi bài học đều kèm theo các ví dụ sinh động kèm theo.

Các ví dụ này đi kèm theo mã code HTML mà bạn có thể chỉnh sửa, chạy trực tiếp và xem kết quả.

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Tiêu đề trang</title>
  </head>
<body>
  <h1>Đây là một đề mục.</h1>
  <p>Đây là một dòng văn bản thông thường.</p>
</body>
</html>

Mở editor

Hỏi Đáp và Phản Hồi về Nội Dung

Có hàng trăm ví dụ ở trong khoá học này và nếu bạn không tìm thấy ví dụ cho một phần nào đó hãy liên hệ chúng tôi bằng cách đặt câu hỏi.

Tương tự bạn cũng có thể gửi phản hồi về nội dung nếu như bạn thấy một số phần cần phải chỉnh sửa hoặc muốn tìm trả lời cho một câu hỏi nào đó liên quan tới nội dung bài học.

Nội dung không được để trống

Hướng Dẫn Liên Quan