Hướng dẫn
Ra đời từ sau cuộc chiến trình duyệt giữa các công ty công nghệ phát triển trình duyệt như Microsoft, Apple, Mozilla Firefox,...