Hiển thị 10 / 634 kết quả

Word Array

Đây là một cách tạo mảng rất tiện ích mà không phải ai cũng biết:

%w{vi du 1} * ", " # "vi, du, 1"

Nối Chuỗi

Đối với các chuỗi lặp đi lặp lại chúng ta có thể dùng toán tử *:

[1, 2, 3] * 3 == [1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3] # true

Định Dạng Số Thập Phân

Khi bạn muốn hiển thị số thập phân theo một định dạng nhất định:

number = 9.5
"%.2f" % number # => "9.50"

Xóa Thư Mục

Đây là công việc tương đối phổ biến mà các lập trình viên phải đối mặt. Có nhiều cách khác nhau để xóa thư mục và đây là ...

Khi làm việc với cơ sở dữ liệu MySQL, PHP cung cấp cho bạn 3 gói thư viện là MySQLi, PDO và MySQL. Tuy nhiên, team phát triển PHP khuyến nghị người dùng không n...
MySQLi hay PDO

Cơ sở dữ liệu là tập hợp các dữ liệu được tổ chức theo một cấu trúc nhất định để có thể dễ dàng quản lý (đọc, thêm, xóa, sửa dữ liệu). Sự khác biệt cơ bản giữa cơ sở dữ liệu và dữ liệu thông thường đó là tính cấu trúc sắp xếp có hệ thống. Dữ liệu không

Đúng như dự đoán sự ra đời của PHP phiên bản 5.x nhanh chóng được thay thế bởi phiên bản tiếp theo của nó PHP 7. Phiên bản tiếp theo của PHP này được Zend (công...
PHP 7 Có Gì Mới

Sau một thời gian bước vào thế giới lập trình với ngôn ngữ Ruby, thông thường lập trình viên sẽ phải làm việc với nhiều ứng dụng được phát triển trên các phiên bản khác nhau của Ruby. Do mỗi phiên bản có một những sự khác biệt nhất định và việc bạn sử dụng một phiên bản khác với phiên bản của ứng dụng sẽ sớm gặp phải những rắc rối trong khi test hoặc deploy. Tuy nhiên, việc chuyển đổi giữa các phiên bản khác nhau của Ruby sẽ rất đơn giản khi chúng ta sử dụng RVM.

RVM là gì

RVM là viết tắt của cụ...

Stored Procedure là một tập hợp các câu lệnh SQL dùng để thực thi một nhiệm vụ nhất định. Nó hoạt động giống như một hàm trong các ngôn ngữ lập trình khác.

Stored procedure là một khái niệm khá phổ biến và được hầu hết các hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS) hỗ trợ, tuy nhiên không phải tất cả đều hỗ trợ Stored Procedure.

Hãy tham khảo một ví dụ cụ thể để làm rõ hơn khái niệm này.

Trước hết, giả sử trên DB có một bảng employees với dữ liệu như sau:

001 Sidheswar 25 9938885469
002 Pritish 32 9178542436

Cú pháp để tạo một Stored Procedure có dạng...

MySQL cung cấp 3 kiểu index khác nhau cho data đó là B-Tree, HashR-Tree index. Hiểu rõ về các kiểu index này sẽ giúp chúng ta tạo ra các loại index trong bảng một cách hiệu quả hơn. Do R-Tree được sử dụng cho các loại dữ liệu không gian spacial data và thường ít khi gặp phải nên bài viết này chúng ta sẽ tập chung so sánh 2 loại index là B-TreeHash:

B-Tree Index

B-Tree index có các đặc điểm sau:

 • Dữ liệu index trong B-Treeđược tổ chức và lưu trữ theo dạng tree, tức là có root, branch, lea...

Blocks

Block hiểu đơn giản nó giống phương thức mà không có tên và chỉ được sử dụng một lần không giống phương thức nó có thể được sử dụng nhiều lần bất cứ khi nào nó được gọi. Cũng có thể sử dụng block là tham số cho phương thức.

# block
 (1..10).each do |i| 
   puts i
 end
​
 (1..10).map{|i| i} 
​
 arr = [1,2,3]
 arr.collect{|n| puts n*2}

Procs

Trong Ruby, proc là một Object và nó đóng vai trò giúp cho việc viết code không vi phạm nguyên tắc lặp lại Don't repeat yourself hay DRY. Một pr...

Như bạn đã biết, mỗi một biến trong javascritp được định nghĩa với một phạm vi nhất định. Nếu bạn định nghĩa ở phía ngoài một hàm thì biến này có phạm vi global...
Closure trong Javascript

MySQL cho phép bạn sao lưu và sau đó khôi phục lại cơ sở dữ liệu.

Sao Lưu Cơ Sở Dữ Liệu

Việc sao lưu (hay còn gọi là export hoặc backup) được sử dụng nhờ câu lênh mysqldump, câu lệnh này sẽ chuyển toàn bộ dữ liệu có trong database ra một file. Cú pháp câu lệnh này như sau:

mysqldump -u [username] -p [database] > [filename].sql

Trong đó:

 • username: Là tên người dùng có quyền sao lưu cơ sở dữ liệu
 • database: Là tên cơ sở dữ liệu cần backup
 • filename: Là tên file dùng để lưu dữ liệu được sao lưu
Lư...