Hỏi cách nhúng google calendar vào trang web

Mọi người cho mình hỏi ở đây đã có ai đã từng nhúng Google Calendar vào trang web và cho phép chỉnh sửa các sự kiện trên web đồng bộ với Google chưa?

Mình đang tìm hiểu nhưng không biết phải đọc tài liệu nào, nhiều nguồn quá, mỗi nguồn đều không giống nhau, hơi hoang mang chỗ này.

Ai đã đi trước có thể chỉ điểm mình một vài tutorial mà mọi người đã làm thành công không?

Mình xin cảm ơn.

Được hỏi 1 năm trước
Bình chọn bởi: Thành Công, Hoàng Giang, Bin Phan, Hà Anh, Thùy Dương, Huyền Cano, Hanh Nguyen, Vũ Hiển, Roy Trịnh, Lê Trung, Hằng Đỗ, Hang Tran, Linh Vũ, Hanh Kute, Ánh Linh, Phạm Vũ, Torrest Vũ, Khoi Tran, Tuấn Anh, Trần Anh, Duc Otore
1 Câu Trả Lời

Bạn có thể tham khảo bài viết Hướng Dẫn Cách Nhúng Google Calendar vào Trang Web.

Cheer!

Trả lời 2 ngày trước

Thêm Trả Lời