Hỏi về chức năng của từng ngôn ngữ, quy trình xây dựng và public 1 trang web?

Xin chào mọi người, mình vừa tìm hiểu xong HTML, CSS, JS và SQL nhưng chỉ hiểu về cấu trúc và nguyên tắc chứ không thật sự hiểu về vai trò và tác dụng cụ thể trong việc tạo ra 1 trang web ra sao (HTML và CSS không tính :D). Như tiêu đề, sau khi thiết kế ra 1 file giao diện bao gồm CSS,JS,INDEX..., Thì sau đó làm gì để có 1 trang web? Mình đang được hướng dẫn và tìm hiểu về PHP nữa nhưng vẫn băn khoăn về Vai Trò cùng câu hỏi trên. Vậy xin các chuyên gia lâu năm chỉ dẫn và giới thiệu giúp mình 1 vài tài liệu dễ hiểu ( mình đang xem trên W3 nhưng lười translate quá :D) Chân thành cảm ơn!^^

Được hỏi 1 năm trước
Bình chọn bởi: Torrest Vũ, Thủy Ruby, Nam Nguyễn, Hang Pham, Duc Nguyen, Khánh Duy, Lê Hạnh, Roy Trịnh, Trung Quân, Truc Le
1 Câu Trả Lời

Theo mình thì bạn có thể phân biệt các ngôn ngữ nào theo như sau:

  • HTML: đánh dấu các thành phần của trang, phần tử nào sẽ là tiêu đề, phần tử nào sẽ là link, phần tử nào sẽ là hình ảnh?
  • CSS: Dùng để trang trí (style) cho các phần tử HTML.
  • JS: Dùng để thêm các tương tác với người dùng trên trang (thông qua trình duyệt).
  • PHP: Là ngôn ngữ dùng dùng để viết các web động (mã HTML không cố định mà được thay đổi).
  • SQL: Là ngôn ngữ dùng để tương tác với database.

Còn khi bạn muốn public một trang web lên internet thì tối thiểu bạn cần phải có một web server. Bạn có thể thuê share host (dạng một server nhưng dùng để chạy nhiều website) hoặc nếu website có traffic lớn thì bạn có thể mua riêng một VPS hoặc một server vật lý.

Trả lời 2 ngày trước

Thêm Trả Lời